L’aspecte físic de Sant Ignasi de Loiola (1491-1556)

Sant Ignasi de Loiola mai no es va deixar fer un retrat en vida, fet que la tradició jesuítica atribueix a la seva profunda humilitat. Fins a tal punt arribava la seva negativa, que els seus companys fins i tot van intentar agafar-lo desprevingut per obtenir un reflex fidel de la seva faç, però infructuosament(1). De fet, aquesta suposada humilitat també és va reflectir en la reticència de fer una autobiografia. No va ser fins tres anys abans de la seva mort que els seus companys no van convèncer Ignasi perquè dictés la seva biografia al jesuïta portuguès Luis Gonçalves da Câmara, i el procés no va ser un acte continu sinó dut a terme el setembre de 1553, el març de 1555 i el setembre de 1555(2). Així doncs, amb aquests antecedents, costa de creure que cap dels retrats de fundador de la Companyia de Jesús puguin considerar-se un reflex versemblant dels seus trets facials. Però tanmateix, la fèrria humilitat d’Ignasi va quedar en no res des del mateix instant de la seva mort, ocorreguda a Roma el dia 31 de juliol de 1556. Continua llegint

Anuncis

Visitants il·lustres del convent de Sant Pere Màrtir

En una entrada anterior ens vam ocupar de les vicissituds que va patir el Convent de Predicadors i l’església de Sant Pere Màrtir des de la seva fundació fins a la seva desaparició l’any 1937 (encara que la parròquia es va conservar amb la construcció de l’església de Crist Rei a mitjans de la dècada de 1950). Tanmateix, un aspecte que tingué certa importància històrica és el pas de diversos personatges il·lustres per aquest convent, entre els quals s’hi compten el Rei Pere III, Sant Vicent Ferrer o Sant Ignasi de Loiola. Continua llegint

La capella de la Guia

Entrada AMPLIADA el 28 de setembre de 2016 i el 9 de juny de 2017.

La data exacta de construcció de la capella de la Guia és incerta. Mentre l’escriptor Josep Maria Mas i Casas diu (tant en l’edició original del seu llibre Ensayos históricos sobre Manresa de 1836(1) com en la reedició ampliada de 1882(2)) que hemos leído en una escritura de venta de 1488 que (la capilla) se edificó en aquel año, l’historiador i arxiver manresà Joaquim Sarret i Arbós, en el seu volum Iglésies i Convents(3) de l’obra Monumenta Historica Civitates Minorisae, diu que no va localitzar mai aquesta escriptura citada per Mas. No obstant això, Sarret explica que buscant entre els protocols de l’arxiu notarial i els testaments conservats, va trobar-ne un de 16 de novembre de 1503 en què una tal Magdalena, esposa d’Antoni Bastardes, vol i mana que es faci un oratori al cap de la pujada que va del rial del Cardener, venint del monestir de Montserrat, al camí que puja a Santa Caterina, el qual oratori es faci de pedres i calç i en ell hi sigui venerada la imatge de la beata Maria que té la senyora Na Garaa, i que es faci dit oratori en continent després de la seva mort a coneguda de sos marmessors. Així doncs, es podria afirmar que la capella de la Guia molt probablement es va edificar a finals del segle XV o principis del segle XVI. Continua llegint

La primera expulsió dels jesuïtes de Catalunya (1767): particularitats de Manresa (i Cervera)

El dia 2 d’abril de 1767, Carles III, Rei d’Espanya, signava al Palau Reial de El Pardo la Pragmàtica sanció d’expulsió dels membres de la Companyia de Jesús sense excepció de tots els dominis espanyols així com la incautació dels seus béns. A la pràctica això volia dir agafar desprevinguts els prop de 6.000 jesuïtes repartits per tots els dominis espanyols de la segona meitat del segle XVIII, inclosos els d’ultramar, per tal que no poguessin amagar cap bé ni destruir cap prova que permetés justificar una actuació que fins i tot per l’època i per a un rei absolut era polèmica. Continua llegint

El Col•legi de Sant Ignasi de Manresa: des de la seva fundació fins a la primera expulsió dels jesuïtes d’Espanya (1622-1767)

Ignasi de Loiola fou canonitzat per Decret del Papa Gregori XV del dia 12 de març de 1622 juntament amb els també espanyols Sant Felip Neri, Sant Francesc Xavier, Sant Isidre Llaurador i Santa Teresa de Jesús, ben pocs dies abans de l’inici de les activitats al Col·legi de Sant Ignasi de Manresa. Continua llegint