El trasllat permanent de la Generalitat de Catalunya a Manresa cap al final de la Guerra del Segadors (1640-1652) – Part II

Atesa l’extensió de la informació que conté el Dietari de la Diputació del General sobre el trasllat de la Generalitat a Manresa durant la Guerra dels Segadors, a continuació s’exposa la part corresponent a l’any 1652. La part dedicada al trasllat a la ciutat de l’any 1651 així com les explicacions necessàries per entendre el funcionament de la Institució així com el context històric del trasllat a Manresa, s’han explicat en una entrada anterior. Continua llegint

Anuncis

El trasllat permanent de la Generalitat de Catalunya a Manresa cap al final de la Guerra del Segadors (1640-1652) – Part I

A diferència dels trasllats transitoris de la Diputació del General de 1457 i 1507 i de 1530, al final de la Guerra dels Segadors (1640-1652) Manresa va acollir de manera permanent el consistori d’aquesta Institució des del 26 d’agost fins al 20 de novembre de 1651 i des del 25 d’abril i fins el 31 d’octubre de 1652 a causa de l’assetjament que patia Barcelona des de juliol de 1651 i la presència de la pesta a la ciutat des de 1650(1). Tanmateix, cal dir que el consistori de Manresa era en realitat una escissió interna de la Diputació del General, ja que des del 8 de setembre de 1651 el consistori manresà, majoritari, va conviure amb el consistori barceloní, minoritari, però que a la pràctica va implicar la inactivitat de la Institució. Igual que en els trasllats anteriors de la Generalitat a Manresa, la font d’informació per conèixer-ne els detalls és el Dietari de la Generalitat de Catalunya, encara que aquest cop també s’ha fet servir puntualment el Manual de novells ardits vulgarment apel·lat Dietari de l’antic Consell barceloní, el llibre de registre que feia el Racional de la ciutat de Barcelona on anotava tot allò que tenia a veure amb les despeses municipals. També cal dir que l’objectiu de la present entrada és centrar-se sobretot en la informació que el Dietari aporta sobre la ciutat de Manresa i no pas en la disputa interna de la Institució ni en els detalls de com es desenvolupava el final de la Guerra dels Segadors. Continua llegint