El frontal d’altar florentí o frontal de la Passió (el tresor més desconegut de Manresa)

Malgrat que l’afirmació pugui semblar forassenyada, el cert és que a la paret del fons del Museu de la Seu de Manresa s’hi custodia una obra d’art de rellevància mundial: el frontal d’altar o frontal de la Passió que pels volts de 1350 Ramon Saera va encarregar al brodador florentí Geri di Lapo. I es considera una obra d’art de primer nivell mundial no només per la seva brillant execució i bellesa, sinó per ser l’exemple més reeixit dels pocs frontals d’altar gòtics de la primera meitat del segle XIV que han arribat als nostres dies. I tanmateix, la seva notorietat passa tan desapercebuda que ni els mateixos manresans no coneixen l’obra, fet afavorit pel lamentable estat del Museu de la Seu. Continua llegint

Anuncis

Manresa vista des de l’òptica militar de finals del segle XVII (1687-1689)

El desembre de 2015, la Biblioteca Nacional d’Espanya va dur a terme la digitalització en alta resolució del plànol del Principat de Catalunya que Ambrosio Borsano va enllestir l’any 1687, després de 12 anys de feina(1). Aquest plànol, amb unes mides de 293 cm d’alçada i 238 cm d’amplada(2), és la primera representació coneguda del Principat a gran escala. Però a més del plànol, ja de per si interessant per la informació detallada que conté, aquest enginyer milanès al servei del rei Carles II va redactar un ampli memorial on es descriu tot Catalunya des del punt de vista militar. El manuscrit, conservat també a la Biblioteca Nacional d’Espanya amb la signatura MSS/18054, porta per títol Discurso General hecho por el Maestre de Campo Don Ambrosio Borsano natural de la Ciudad de Milan. Ingeniero Mayor, y Qartel Maestre General del Real Exercito de Cattaluña en qe descrive toda la Carta Topografica del Principado de Cattaluña, Condado de Rosellon, y Çerdaña, con la calidad de los Terrenos, Rios, Ciudades, y Plazas en el paraje donde se allan situadas, como tambien describe los Terrenos donde se puede en Ocasion Campear, y Aquartelar el Exercito Consagrado a la Real Magestad de Don Carlos II Rey de las Españas Nuetro Señor, i el proemi està signat per l’autor a Barcelona el dia 30 de gener de 1689. Continua llegint