Els trasllats de la Generalitat de Catalunya a Manresa els anys 1457 i 1507

Com hem vist en una entrada anterior, Manresa va acollir el consistori de la Diputació del General durant gairebé 3 mesos de l’any 1530 per culpa de la presència de la pesta negra a Barcelona. Seguint amb la descripció de les vegades que la Generalitat de Catalunya es va establir a la ciutat, exposarem els consistoris dels anys 1457 i 1507 així com algun intent anterior de dur-l’hi a terme també per causa de la infecció. Atès que el funcionament de la Institució era pràcticament igual que l’any 1530, cal remetre’s a l’entrada citada per conèixer-lo i poder entendre allò que s’exposarà a continuació. Així mateix, la font d’informació que ens permet conèixer els detalls del trasllat o dels intents de fer-ho també és el Dietari de la Diputació del General(1). Tanmateix, la font és molt més parca en minuciositats en aquesta ocasió. Continua llegint

Anuncis

El trasllat de la Generalitat de Catalunya a Manresa l’any 1530

És un fet relativament poc divulgat que la ciutat de Manresa va acollir el consistori de la màxima institució de govern catalana, és a dir, la Generalitat de Catalunya, des del dia 6 de maig fins al dia 23 de juliol de 1530. De fet, els anys 1457 i 1507 la ciutat també havia acollit la Generalitat de Catalunya, però les dades de què disposem són més escasses i s’expliquen en una altra entrada. A continuació s’exposen les causes i els detalls que es coneixen del Consistori de l’any 1530. Continua llegint

La primera expulsió dels jesuïtes de Catalunya (1767): particularitats de Manresa (i Cervera)

El dia 2 d’abril de 1767, Carles III, Rei d’Espanya, signava al Palau Reial de El Pardo la Pragmàtica sanció d’expulsió dels membres de la Companyia de Jesús sense excepció de tots els dominis espanyols així com la incautació dels seus béns. A la pràctica això volia dir agafar desprevinguts els prop de 6.000 jesuïtes repartits per tots els dominis espanyols de la segona meitat del segle XVIII, inclosos els d’ultramar, per tal que no poguessin amagar cap bé ni destruir cap prova que permetés justificar una actuació que fins i tot per l’època i per a un rei absolut era polèmica. Continua llegint

El Col•legi de Sant Ignasi de Manresa: des de la seva fundació fins a la primera expulsió dels jesuïtes d’Espanya (1622-1767)

Ignasi de Loiola fou canonitzat per Decret del Papa Gregori XV del dia 12 de març de 1622 juntament amb els també espanyols Sant Felip Neri, Sant Francesc Xavier, Sant Isidre Llaurador i Santa Teresa de Jesús, ben pocs dies abans de l’inici de les activitats al Col·legi de Sant Ignasi de Manresa. Continua llegint